Kurumsal Kimlik Tasarımı

Bugünün tüketicisi sadece bir marka satın almakla kalmıyor, ona katılıyor. Marka geliştirme yaklaşımımız çok basit: hem anlaşılması kolay hem de görmezden gelinmesi mümkün olmayan bir kimlik yaratın.

Bir ajans olarak yaptığımız her şey markaların kim olduklarını ve neyi temsil ettiklerini basitleştirmelerine ve netleştirmelerine yardımcı olmaya odaklanıyor. Stratejiden aktivasyona kadar, modern markaları oluşturan içeriği, anları ve mesajları oluşturmak ve bunları net, otantik ve beklenmedik şekilde ifade etmek için ortaklarımızla işbirliği yapıyoruz.

Kurumsal Kimlik Tasarımı